Datum för ikraftträdande: juni 2020

Senaste uppdatering: 14 september 2021

Tillämplighet

Denna Sekretesspolicy (här "Policyn") beskriver hur Fridababy, LLC samlar in och använder information. Denna Policy gäller vår praxis på våra webbplatser, inklusive www.frida.com och www.frida.co.uk, samt andra tjänster vi tillhandahåller via länkar till denna Policy. Denna Policy gäller inte uppgifter vi samlar in från våra anställda.

Uppgifter som vi samlar in

Vi kan komma att samla in följande typer av uppgifter från och om dig:

 • • Kontaktuppgifter. Vi kan till exempel komma att samla in uppgifter såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress.
 • • Betalningsinformation. Vi kan komma att samla in uppgifter om din faktureringsadress och betalningsmetod.
 • • Återkopplingsuppgifter. Detta inkluderar alla uppgifter som du frivilligt delar med oss rörande din upplevelse av våra produkter, till exempel recensioner.
 • • Demografiska uppgifter. Vi kan komma att samla in uppgifter såsom ditt kön och din föräldrastatus. Om du har barn kan vi komma att samla in uppgifter såsom det antal barn du har och deras födelsedagar. Vi kan även komma att samla in uppgifter om huruvida du är gravid och när du väntas föda. Vi kan även samla in ditt postnummer och den plats där du befinner dig.
 • • Uppgifter om webbplatsanvändning. Om du använder vår webbplats kan vi komma att samla in uppgifter om den webbläsare du använder. Vi kan komma att titta på vilken webbplats du kom ifrån, eller vilken webbplats du besöker när du lämnar oss. Vi kan komma att samla in uppgifter om hur länge du stannar på webbplatsen och vilket innehåll du tittar på. Vi kan komma att samla in IP-adresser. Vi kan även komma att samla in enhetsidentifierare. Detta kan inkludera ditt operativsystem.

Affärsändamål med uppgiftsinsamlingen

Så här använder vi de uppgifter vi samlar in:

 • • Vi använder uppgifter för att kommunicera med dig. Vi använder uppgifter för att kontakta dig angående denna Policy eller våra Villkor. Vi använder även uppgifter för att svara på dina frågor, recensioner eller kommentarer.
 • • Vi använder uppgifter så att du kan köpa våra produkter. Vi använder uppgifter för att hantera beställningar. Vi använder uppgifter för att behandla din registrering på vår webbplats och för att göra det möjligt för dig att använda webbplatsens funktioner.
 • • Vi använder uppgifter för att förbättra våra produkter och vår webbplats. Vi använder uppgifter för att göra vår webbplats och våra produkter bättre. Vi kan även komma att använda uppgifter för att anpassa din upplevelse hos oss. Detta kan till exempel inkludera att spara inställningar.
 • •Vi använder uppgifter i marknadsföringssyfte. Vi kan komma att använda uppgifter för att skicka information om nya produkter och specialerbjudanden eller kampanjer. Dessa kan handla om våra egna produkter och erbjudanden, eller produkter och erbjudanden från andra märken som vi tror att du kan tycka är intressanta. Vi kan även komma att använda uppgifter för att genomföra en utlottning eller tävling. Vi kan komma att göra allt detta genom olika kanaler, till exempel via e-post eller på sociala medieplattformar.
 • • Vi använder uppgifter för att skydda vårt företag och våra kunder. Vi använder uppgifter för att skydda vårt företag och våra kunder. Detta kan inkludera identifiering av bedrägerier och säkra våra webbplatser och system.
 • • Om du befinner dig i Europa behandlar vi dina uppgifter för olika ändamål. Grundsyftet för vår behandling av dina uppgifter är vanligtvis att uppfylla ett avtal. Uppfyllande av ett kontrakt inkluderar att svara på dina förfrågningar och bearbeta dina beställningar. När detta är tillämpligt och om du väljer att inte tillhandahålla information kan det hända att vi inte kan uppfylla avtalet eller svara på din begäran. Vi behandlar även uppgifter baserat på samtycke eller för våra legitima ändamål.
 • Vi använder alla uppgifter för andra ändamål som är tillåtna enligt gällande lagstiftning.

Metoder för att samla in uppgifter

Vi samlar in uppgifter på en antal olika sätt.

 • •  Vi samlar in uppgifter direkt från dig. Vi samlar in uppgifter när du gör en beställning eller registrerar dig hos oss via vår webbplats. Vi samlar in uppgifter om du deltar i en kampanj eller tävling. Vi samlar även in uppgifter om du kontaktar oss via vår webbplats eller registrerar dig för våra e-postmeddelanden. Vi kan även komma att samla in uppgifter från dig genom frågeformulär eller undersökningar, eller genom någon av våra kanaler för sociala medier. Vi kan komma att samla in uppgifter online, personligen eller vid ett evenemang.
 • •  Vi samlar in uppgifter passivt. Vi använder till exempel spårningsverktyg såsom webbläsarcookies, pixlar och webb-beacons för att samla in webbplatsuppgifter. Det gör vi på vår hemsida och i e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Vi samlar in dessa uppgifter om användare över tid när du använder vår webbplats. Vi kan komma att låta en tredje part samla in uppgifter på detta sätt åt oss.
 • • Vi får uppgifter om dig från tredje part. Till exempel så kan våra affärspartners, leverantörer eller återförsäljare ge oss uppgifter de har fått om dig. Vi kan även erhålla dessa uppgifter från plattformar för sociala medier.

Vi får uppgifter om dig från tredje part.

Vi kan komma att kombinera uppgifter som vi har samlat in offline med uppgifter vi samlar in online. Vi kan även komma att kombinera uppgifter vi har samlat in med uppgifter vi har fått från en tredje part. Vi kan komma att kombinera uppgifter på olika enheter, till exempel från datorer och mobila enheter.

Delning av uppgifter med andra

Vi kan komma att dela uppgifter enligt följande:

 • Vi delar uppgifter inom vår företagsgrupp. Vi kan komma att dela uppgifter med våra dotterbolag och detta kan inkludera eventuella framtida relaterade företag.
  Vi delar uppgifter med leverantörer som utför tjänster åt oss. Vi kan komma att dela uppgifter med leverantörer som hjälper oss med vår verksamhet. Detta inkluderar leverantörer som hjälper oss att underhålla vår webbplats eller leverera produkter till dig. Detta inkluderar även leverantörer som bedriver tävlingar eller marknadsföringskampanjer.
  Vi delar uppgifter för att följa gällande lagstiftning eller för att skydda oss själva. Vi delar de uppgifter vi samlar in om dig för att svara på domstolsbeslut eller stämningar. Vi delar även uppgifter som svar på begäranden från statliga myndigheter eller utredningsorgan. Vi delar även uppgifter för att kunna undersöka potentiellt bedrägeri.
  Vi kan komma att dela alla uppgifter med alla eventuella efterträdare till hela eller delar av vår verksamhet. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs kan vi komma att dela dina uppgifter som en del av den transaktionen. Vi kan även komma att dela dina uppgifter om det blir en fusion eller ett förvärv. Vi kan även komma att dela dina uppgifter i händelse av en finansiering eller konkurs.
  Vi delar uppgifter enligt gällande lagstiftning och av andra skäl som vi kan komma att beskriva för dig.

Om du lägger upp en kommentar eller recension på några offentliga platser på vår webbplats kan de uppgifter du tillhandahåller komma att göras tillgänglig för andra användare. Detta kan komma att innefatta ditt namn och dina kommentarer.  Andra användare kan komma att använda dina uppgifter för ändamål som varken vi eller du kan kontrollera. Var försiktig när du skickar uppgifter via dessa forum.

Länkar till tredje parters webbplatser

Vi kan komma att länka till tredje parters webbplatser eller appar. Vår webbplats kan även komma att innehålla innehåll från en tredje part som samlar in uppgifter. Vi kontrollerar inte dessa tredje parter.  Vi är inte ansvariga för praxis för dessa tredje parts webbplatser eller appar. Denna Policy gäller inte sekretesspraxis för tredje parts webbplatser eller appar. Läs noggrant igenom andra webbplatsers och appars sekretesspolicyer.

Dina val och rättigheter

Du har vissa val rörande hur vi använder din uppgifter.

 • •  Du kan välja bort viss marknadsföring. För att sluta ta emot våra e-postbaserade reklammeddelanden, följ instruktionerna i alla reklammeddelanden du får från oss. Om du väljer bort ett erhålla marknadsföringsmeddelanden kommer du även i fortsättningen få meddelanden från oss om din relation med oss där det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.
 • •  Du kan kontrollera cookies och spårningsverktyg. Klicka här för att läsa vår Annons- och cookiepolicy och lära dig mer om hur vi hanterar det sätt vi och våra leverantörer använder cookies och andra spårningsverktyg och för att läsa vår "Spåra inte"-policy.
 •  •  Dina rättigheter
 • • Om du bor i Kalifornien och om du inte är en arbetssökande eller anställd hos oss, eller anställd på ett annat företag som interagerar med oss inom ramen för din tjänst, har du rätt att fråga oss om vilken information vi samlar in och använder. Du har även rätt att fråga vilka uppgifter vi lämnar ut och säljer. Du har även rätt att begära att vi raderar uppgifter som vi har samlat in från dig. Kontakta oss på legal@frida.com för att utöva dessa rättigheter. Vi kommer att verifiera din begäran genom att matcha de uppgifter du lämnar till oss när du skickar begäran med de uppgifter vi redan har om dig. Vi kommer inte att diskriminera dig på grund av att du har utövat någon av dina rättigheter enligt Kaliforniens konsumentskyddslagstiftning, California Consumer Privacy Act. Du kan utse ett ombud för att göra en begäran genom att låta dem använda en attesterad fullmakt att agera å dina vägnar.

  •Om du befinner dig i Europa/Storbritannien kan du ha vissa rättigheter. Dessa inkluderar rättigheter att få tillgång till, uppdatera eller korrigera dina uppgifter. Det inkluderar även rätten att få din information raderad. Kontakta oss på legal@frida.com för att utöva dessa rättigheter.

 • •  Försäljningsinformation
 • • Enligt Kaliforniens lagstiftning är vi skyldiga att uppge för invånare i Kalifornien om vi "säljer" uppgifter eftersom begreppet definieras av tillämplig lagstiftning. "Sälja" betyder att dela personuppgifter med en tredje part mot betalning eller andra värdefulla överväganden. Enligt vår tolkning av detta begrepp "säljer" vi inte uppgifter vi erhållit från innevånare i Kalifornien. Vi säljer inte personuppgifter rörande minderåriga under 16 år.

 • • Vi har även informationsskyldighet i Nevada. Vi byter inte innevånare i Nevadas personuppgifter mot pengar med någon så att de kan licensiera eller sälja personuppgifterna till andra parter. Invånare i Nevada kan välja bort framtida försäljning av sina uppgifter till en tredje part som kan komma att licensiera eller sälja uppgifter genom att kontakta oss på legal@frida.com.

Våra tjänster är inte avsedda för barn

Våra webbplatser och andra tjänster är avsedda att användas av vuxna. Vi samlar inte medvetet in uppgifter som kan användas för att identifiera personer från barn. Om du är en förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har gett oss uppgifter kan du skriva till oss via brev eller e-post via de adresser som anges i slutet av denna Policy. Markera dina förfrågningar "Begäran om föräldrainformation." Om du är en förälder, klicka här för att lära dig mer om hur du skyddar barns integritet online.

Vi använder standardmässiga säkerhetsåtgärder

Vi använder de standardmässiga säkerhetsåtgärder som krävs enligt relevant lagstiftning. Internet är dock inte 100 % säkert.  Vi kan inte lova att din användning av vår webbplats kommer att vara helt säker. Vi uppmuntrar dig att vara försiktig när du använder internet. Detta inkluderar att inte dela dina lösenord med andra.

Överföring av uppgifter  

De uppgifter vi samlar in kan komma att lagras både i och utanför USA. Om du bor utanför USA och väljer att använda denna webbplats är du införstådd med att det sker på din egen risk. Du är även införstådd med att dina uppgifter kommer att skickas till USA. USA tillhandahåller eventuellt samma nivå av skydd som lagstiftningen i ditt eget land gör. Vi behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt eller relevant för den praxis som beskrivs i denna Policy. Vi behåller även uppgifter som annars krävs enligt gällande lagstiftning.

Kontakta oss

Kontakta oss på legal@frida.com om du har frågor om denna Policy eller vår datapraxis. Du kan även skriva till oss på: Fridababy, LLC, 82 NE 26th Street, Suite 101, Miami FL 33137, USA.

Uppdateringar

Vi kan komma att ändra vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar av vår Policy enligt gällande lagstiftning. Vi kommer även att lägga upp en uppdaterad kopia på vår hemsida, så se till att besöka vår hemsida med jämna mellanrum för ta del av uppdateringar