Näsfrida hygien filter

  • Näsfrida hygien filter
  • Näsfrida hygien filter
  • Näsfrida hygien filter
Näsfrida hygien filterNäsfrida hygien filterNäsfrida hygien filter
Näsfrida hygien filter
Näsfrida hygien filter
Näsfrida hygien filter

Näsfrida hygien filter

Hygienfilter som hindrar bakteriell smitta från barnets näsa till användaren.

Enkelt att byta hygienfilter efter var användning

Det är kliniskt bevisat att engångsfiltret förhindrar överföringen av bakteriell smitta från barnets näsa till användaren.